Privacy statement

Hobbybroedmachine.nl, gevestigd aan:

Harderwijkerweg 148
3852 AH
Ermelo
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
https://www.hobbybroedmachines.nl
Harderwijkerweg 148
3852 AH
Ermelo
06 -11 43 27 28
06 -21 49 73 59
0341 – 422611Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het doen van een bestelling komen er gegevens binnen die u heeft ingevuld om de bestelling te kunnen ontvangen.

Wij mogen uw gegevens alleen gebruiken waar ze voor bestemd zijn; een bestelling afhandelen en/of een nieuwsbrief versturen. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

*Voor- en achternaam
*Adresgegevens
*Telefoonnummer
*E-mailadres
*IP-adres
*Locatiegegevens
*Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.hobbybroedmachines.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van een nieuwsbrief heeft u de keuze uit ja of nee in de checkout.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Hobbybroedmachine.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Het afhandelen van uw betaling
*U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
*Om goederen en diensten bij u af te leveren
*Hobbybroedmachine.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming

Hobbybroedmachine.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hobbybroedmachine.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hobbybroedmachine.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens, bewaartermijn maximaal 7 jaar  Wij zijn verplicht deze gegevens voor de belastingdienst 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hobbybroedmachine.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hobbybroedmachine.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.hobbybroedmachines.nl. Hobbybroedmachine.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hobbybroedmachine.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.